Větrovy - ZOO

V nově budované soukromé zoologické zahradě jsme prováděli dle zadávacích podmínek investora vodoinstalaci, kanalizaci a ústřední vytápění. Zdrojem tepla pro ústřední vytápění a ohřev vody je tepelné čerpadlo. Zároveň jsme prováděli i zemní plošný kolektor pro toto. Plošný kolektor je pod pastvinou, tento návrh byl vytvořen naší firmou. Zajišťujeme servis celé technologie i v současnosti.

Další fotografie