Štoky - mateřská škola

V tomto objektu jsme prováděli práce jak v přístavbě tak ve stávajícím objektu. Zhotovili jsme nové vytápění celého objektu, s novou kotelnou a rozdělením dle způsobu používání jednotlivých částí školky dle předané dokumentace investora. Dále jsme rekonstruovali vodoinstalaci, kanalizaci, elektroinstalaci a vybudovali nové sociální zařízení. Součástí bylo i zajištění podkladů pro kolaudaci a odzkoušení funkčnosti celého zařízení do zahájení provozu.