Havlíčkův Brod - SOU technické Kyjovská ulice

V objektu jsme prováděli na základě předané dokumentace rekonstrukci sociálního zřízení, výměnu oken, novou plynovou kotelnu, vytápění dílen a k tomuto veškeré práce. Zejména se jednalo o nové rozvody elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace, stavební práce, obklady a dlažby, zhotovení komínů, terénní práce. Zajišťovali jsme kompletní zprovoznění a zaškolení obsluhy.