Havlíčkův Brod - Domov pro seniory

Na této zakázce jsme vyráběli a montovali kompletní nové oplocení a příslušenství k tomuto. Byl zrušen nevyhovující plot a kryt studny a v naší zámečnické dílně vyrobeny prvky dle požadavků objednatele. Tyto výrobky byly pozinkovány a eloxovány v odstínu dle přání a osazeny k objektu.